За Нас

Ви Пи Ей консулт

Нашата професионална основа се дължи на таланта и креативността на специалистите, работещи в екипа ни. Ние знаем, че хората, работещи във Ви Пи Ей консулт, са най-ценният капитал, и инвестираме в тяхното обучение и развитие, подкрепяме идеите им, обективно възнаграждаваме усилията им и се радваме на успехите. Разполагаме с необходимия специализиран Финансово-Счетоводен и ТРЗ софтуер, както и с екип от специалисти с квалификация и опит, които могат да отговорят адекватно на всекидневните предизвикателства, свързани с динамичното развитие на икономиката.